Skip navigation
RSS

Nyheder

58www.kort.jpg

Ændring af kommuneplanen
Vejle Kommune indkalder idéer og forslag til udarbejdelse af tillæg nr. 58 til Vejle Kommuneplan 2013-2025, i forbindelse med udarbejdelse af en lokalplan for Hældagervej 165, 7120 Bredballe.

1241+tillæg55

LP1209

Boligområde nordøst for Steen Blicher Vej, Bredsten

Formålet med lokalplanforslaget er, at give mulighed for 24 parcelhusgrunde og/eller rækkehuse og dobbelthuse.

1236 www-kort.jpg

Erhvervsområde med offentlige formål ved Soldalen, Vejle

Formålet med lokalplanforslaget er, at giver mulighed for en ny politiskole. Området kan anvendes til erhvervsformål, som f.eks. håndværksvirksomheder, lager, engroshandel, liberalt erhverv samt hotel i tilknytning til politiskolen. Der kan placeres butikker med særligt pladskrævende varegrupper mod Fredericiavej. Desuden er der mulighed for offentlige funktioner såsom skole, faglokaler og kursuscenter med tilhørende funktioner, samt idræts- og træningsanlæg og øvelsesby.

1236 www-kort.jpg

Boligområde øst for Vindingvej, Vinding

Formålet med lokalplanen er, at give mulighed for boligparceller og rækkehuse, samt offentlige formål.

1230 kort

Boligområde ved Fruergaardsvej, Børkop

Formålet med lokalplanforslaget er, at give mulighed for både åben-lav (parcelhuse) og tæt-lav (rækkehuse) i området. Den eksisterende lokalplan giver kun mulighed for tæt-lav. 

Lokalplanens område

Teknisk Anlæg, solceller, Nordre Ringvej, Vandel, Etape 2

Ny ramme

Boligområde ved Fundersvej, Vejle 

Formålet med lokalplanforslaget er at give mulighed for at omdanne lokalplanområdet fra erhvervsområde til boligområde med mulighed for etageboliger i op til 4 etager.

1223www-kort

Vindmølleområde langs den Midtjyske Motorvej

Formålet med lokalplanforslaget er, at give mulighed for et vindmølleprojekt med 10 vindmøller.

36www-kort.jpg

Byrådet har den 25.01.2017 vedtaget kommuneplantillæg nr. 36 til Vejle Kommuneplan 2013-2025.

Formålet med kommuneplantillægget er at udlægge et område til opstilling af vindmøller.

1232www-kort

Formålet med lokalplanforslaget er, at give mulighed for en institution med botilbud og fælles faciliteter samt tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse.

Skyttehushaven

Ultimo oktober gav A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til Almene Formål 25 millioner kroner til en revitalisering af den traditionsrige Skyttehushave i Vejle. Nu er de indledende arbejder med bl.a. valg af rådgiver på plads, og Vejle Kommune inviterer i sensommeren borgerne med i processen. Valget af rådgiver faldt på de danske landskabsarkitekter SLA A/S, der er et internationalt anerkendt byudviklings- og rådgivningsfirma.Byudvikling og projekter

olafur eliassons byggeri
 
 

Oplev arkitektur 1:1

Volmers plads
Oplev spændende arkitektur og nye byrum i Vejle – lige når det passer dig. Her finder du en pixieguide til arkitektoniske oplevelser i Vejle. Gå selv på opdagelse i byens rum og arkitektur.
Find guiden her

Besøg Bylaboratoriet

Bylaboratoriet
I Bylaboratoriet har du chancen for at blive helt opdateret på Vejle bys visioner og planer. Udstillingen ”Vejle - vindue mod fremtiden” sætter fokus på de nyeste byplanprojekter og visionerne for Vejle Kommunes udvikling.

Åbent: Mandag - torsdag kl. 10.00 - 16.00. Lørdag - søndag kl. 10.00 - 16.00.
Sted: Bylaboratoriet, Dæmningen 11, 7100 Vejle
Pris: Gratis adgang.